Interview met Sylvie do Rosario en Wenona Massicott van Mediators & Coaches


In dit groot interview praat RBM Media met Sylvie do Rosario (links)en Wenona Massicott (rechts). Samen zijn zij de oprichters van Mediators & Coaches. Mediators & Coaches is een praktijk waar partijen zich gehoord en begrepen voelen en waar er toegewerkt wordt aan het bereiken van een duurzame oplossing. Hun specialisme ligt bij scheidings en omgangszaken. Denk daarbij aan onderzoeken die te maken hebben met omgangsregelingen, zorgregelingen, het gezag en de hoofdverblijfplaats van kinderen. In dit artikel kun je nadere kennis maken met Sylvie en Wenona.


Welke opleidingen hebben jullie gedaan?
Sylvie: Ik ben in 2008 afgestudeerd aan de Haagse Hoge School (HHS). Ik heb hier de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH) gedaan. Voor mij was het nog niet helemaal duidelijk in welke branche ik wilde gaan werken. Ook omdat ik in een tweestrijd zat, wel of niet, verhuizen naar Kaapverdië. Ik heb er toen voor gekozen om een opleiding te volgen waarbij ik breed inzetbaar zou kunnen zijn en toch het (sociale) contact met mensen kon behouden. Uiteindelijk heb ik voor Nederland gekozen, omdat mijn leven hier al veel vorm en inhoud had gekregen, een eigen huis, auto, sociaal leven etc.. 

Los van trainingen en cursussen heb ik in 2017 de opleiding mediation succesvol afgerond. Hierna heb ik de opleiding tot Life Coach behaald.

Wenona: Ik ben in 2005 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Hier heb ik de opleiding Pedagogiek afgerond. Ik heb deze studie gekozen, omdat ik er diverse kanten mee op kon. Ik wilde als pedagoge aan de slag en/ of verder studeren aan de universiteit. Na mijn afstuderen ben ik voor een paar maanden naar het buitenland gegaan en toen ik terug kwam, begon ik bij de Raad voor de Kinderbescherming te werken. In 2008 ben ik aan de Erasmus Universiteit begonnen met de opleiding Sociologie. Ik heb mijn propedeuse gehaald, maar heb ervoor gekozen om de opleiding niet af te maken. Mijn gevoel lag hier niet meer bij en ik wist op dat moment dat ik persoonlijk verder niets zou hebben aan de studie, daar ik niet in die branche wilde werken. Bij de Raad voor de Kinderbescherming doen we op verzoek van de rechtbank onderzoeken in scheidingszaken. Ik ben van dit werk gaan houden en wist dat ik hier verder iets mee wilde doen.

Eind 2015 kwam ik op het idee om een mediation opleiding te gaan volgen. Ik heb me er toen in verdiept en mijn belangstelling en enthousiasme groeide. Ik heb Sylvie hierover ingelicht en zodoende zijn we een keer naar een voorlichting geweest van de opleiding. We vonden het zo interessant dat we ons gelijk hebben ingeschreven voor de basis opleiding mediation, alsmede voor de opleiding familie-mediation. De opleiding heb ik in 2016 gevolgd en in 2017 volledig afgerond. Ik ben nu aangesloten bij het MfN-register. Het enige erkende mediatorregister van Nederland en mag mezelf een MfN-registermediator noemen. Vervolgens heb ik in 2019 de opleiding Conflictmanagement & Bemiddeling gevolgd en succesvol afgerond en heb ik daarna de opleiding tot Life Coach behaald.


Welke banen hebben jullie gehad voordat jullie begonnen met jullie onderneming? 
Sylvie: Voor mijn studie – tienerjaren- heb ik uiteenlopende banen gehad, van schoonmaak tot aan kassière. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen op een dagbehandelcentrum voor kinderen van 4-12 jaar met gedragsproblemen. Tijdens mijn studie kreeg ik een vast contract aangeboden, dit was voor mij makkelijk te combineren met mijn studie. Na het behalen van mijn diploma heb ik gesolliciteerd bij de Raad voor de Kinderbescherming en ben ik aangenomen. Ik heb er toen voor gekozen mijn vast contract te beëindigen en voor de Raad voor de Kinderbescherming te werken. 

Wenona: Ik ben al op jonge leeftijd begonnen met werken (bijbaantjes). Ik ben bij de catering begonnen en heb vervolgens banen in de telemarketing gehad, banken en verzekeringswereld. Sinds 2006 werk ik bij de Raad voor de Kinderbescherming.


Wanneer is Mediators & Coaches opgericht? 
Mediators & Coaches is feitelijk, door inschrijving bij de KVK, opgericht in 2017. Echter, zijn wij officieel pas in 2020 de lucht in gegaan en zijn we onszelf meer gaan profileren en promoten.

Wat was de motivatie om Mediators & Coaches op te richten? 
Wenona: Ik wist kort na mijn afstuderen al dat ik voor mezelf wilde beginnen. Ik ben opgegroeid in een gezin, waarbij mijn vader altijd ondernemer is geweest. Daarnaast heb ik in mijn familie ook veel ooms en tantes met eigen ondernemingen en ben ik altijd omringd geweest door vrienden/vriendinnen die een eigen onderneming hebben. Dit motiveerde mij ook om buiten de box te denken. Wat het precies zou worden, wist ik toen nog niet totdat ik op dit idee kwam. Het idee komt voort uit de ervaringen die we opgedaan hebben tijdens ons werk bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hier doen we onderzoeken op het gebied van scheidingszaken en worden er ook bemiddelingsgesprekken gehouden met ouders die uit elkaar zijn en/ of gescheiden. Zowel Sylvie en ik vinden dit heel interessant om te doen. Bij ons aan tafel komen ouders die volledig vastlopen in de communicatie en die in een zogenaamde (vecht) scheiding zitten. De ouders zijn niet meer in staat om op constructieve wijze met elkaar te communiceren over (praktische) zaken omtrent hun kind (eren). De kinderen zijn uiteindelijk degene die hier de dupe van zijn. Om deel uit te maken van een oplossing, waarvan je weet dat een kind er uiteindelijk baat bij zal hebben, doet ons goed. 

Voor de ouders betekent dit vaak ook een last die van hun schouders valt. De ouders zijn ons, na een traject, dankbaar dat ze op een normale manier weer met elkaar kunnen communiceren. 

Eind 2015 kwam ik op het idee om hier meer mee te doen. Er komen namelijk elk jaar meer scheidingen bij. Het duurt heel lang voordat een scheiding (denk aan het opstellen van een omgangsregeling en dergelijke) via de rechtbank behandeld is. Dit kan op een makkelijkere, snellere en goedkopere manier, namelijk via een mediator. Met de achtergrondkennis die we hebben en vanwege het feit dat we dit werk met plezier doen, kwam ik op het idee om een eigen mediationpraktijk op te starten. 

Ik wist eigenlijk al bijna gelijk dat ik de praktijk samen met iemand wilde runnen. Bij het starten van een eigen onderneming ga je ervan uit dat het voor jaren zal zijn. Je wil het dan ook samen runnen met iemand die je vertrouwt. Met deze achterliggende gedachte heb ik heel goed nagedacht alvorens ik iemand met dit idee had benaderd. Sylvie is bij de Raad voor de Kinderbescherming mijn collega met wie ik al jaren samen werk. We kennen elkaars werkwijze, elkaars goede en minder goede eigenschappen en vaardigheden en weten wat we aan elkaar hebben. Dit was de reden waarom ik aan Sylvie dacht. We versterken elkaars kwaliteiten.

Ik was heel enthousiast over het idee, ook omdat we samen meer dan 25 jaar ervaring hebben op dit gebied. 

Het gedeelte betreft coaching kwam er later bij. We hebben door de jaren heen heel veel communicatieve vaardigheden opgedaan en vanuit mijn omgeving kreeg ik ook te horen dat ik een goede coach zou kunnen zijn. 

Op een gegeven moment hebben we het idee betreft de mediationpraktijk verder uitgewerkt en kwamen we op het idee om coaching erbij te doen. 

Wat voor bedrijf is Mediators & Coaches en welke diensten bieden jullie aan? 
Eigenlijk spreekt de naam van ons bedrijf voor zich. Mediators & Coaches richt zich op zowel mediation als op coaching. Wij kunnen aangesteld worden om conflicten tussen meerdere partijen te begeleiden naar een duurzame oplossing. Onze specialisme zit hem met name in familierechtelijke betrekkingen. Wij zijn ook te benaderen voor adviezen met betrekking toto het scheidingsboodschap naar de kinderen toe alsmede voor het voeren van deze gesprekken met het kind. 

Met betrekking tot coaching bieden wij programma’s aan om het beste uit jezelf te halen en begeleiden wij onze coachees naar het vinden van de juiste balans in het leven. Iedereen die een coachingsvraag heeft kan bij ons terecht. 

Waar halen jullie de grootste voldoening uit? 
Onze grootste voldoening halen we uit het gegeven dat wij bij kunnen dragen aan het vinden van een oplossing, waardoor het leven van onze cliënten op een positieve wijze verandert. Onze cliënten komen bij ons, omdat ze op een gebied of meerdere gebieden in hun leven vastlopen. Dit betreft zowel onze cliënten op het gebied van mediation, als onze cliënten op het gebied van coaching. Zij komen bij ons terecht als zij zelf geen oplossing kunnen verzinnen/ vinden voor het conflict waar zij op dat moment mee zitten. Als zij hun traject bij ons hebben afgerond, gaan zij 9 van de 10 keer met een oplossing naar huis. Om iemand weer op weg te helpen en om dit samen met onze cliënten te kunnen realiseren, brengt veel vreugde en energie bij ons. Daarnaast weten wij dat een scheiding, indien dit niet goed gaat, desastreus kan zijn voor een kind en voor de ontwikkeling van dit kind richting volwassenheid. Door een bijdrage te leveren aan de oplossing tussen twee ouders die er samen niet uitkomen, weten we ook dat het kind geholpen is. Voor ons is dit tevens een grote voldoening. 

Wie is jullie doelgroep? 
Iedereen met een conflict op het gebied van scheiding en iedereen die coachingsvraag heeft, kan bij ons terecht. Wij werken al jaren met mensen met verschillende achtergronden. Hierdoor hebben wij de benodigde interculturele ervaring en sensitiviteit mogen opdoen waar wij tijdens ons werk rekening mee houden. 

Hoe proberen jullie te onderscheiden van andere/soortgelijke bedrijven?
Er zijn veel mediationpraktijken en alle MfN-registermediators moeten jaarlijks hun theorie en kennis up to date houden en hun PE-punten behalen om als registermediator in het MfN-register ingeschreven te blijven.

Wij onderscheiden ons, juist door onze achtergrond bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hierdoor hebben we zoveel relevante en belangrijke kennis, ervaringen en samenwerkingsverbanden mogen opdoen die wij nu kunnen gebruiken binnen ons praktijk. 

De verzoeken om de echtscheidingszaken bij de Raad voor de Kinderbescherming te behandelen, komen rechtstreeks van de rechtbank. Hierdoor weten wij precies wat de rechtbank belangrijk vindt in echtscheidingszaken en waar we dus extra aandacht aan moeten geven. Advocaten dienen vaak, in opdracht van hun cliënt, een verzoek bij de rechtbank, het is juist belangrijk om te kijken naar de haalbaarheid van de verzoeken versus de wetten en natuurlijk het belang van het kind!

Daarnaast zijn er veel mediators die vanuit de advocatuur mediators zijn geworden en dit naast hun baan als advocaten doen. Mediators met een achtergrond als advocaat, hebben een andere kijk op zaken. Zij kijken vaker op een zakelijke manier naar een zaak en hebben meer moeite om zich in te kunnen leven in de emoties van een cliënt, terwijl het juist heel belangrijk is om stil te staan bij de emoties van cliënten en het stukje verwerkingsproces binnen een mediationtraject. 

Tot slot is er niet veel diversiteit onder de mediators / in de wereld van de mediators. Wij  geloven ook echt dat onze culturele achtergrond een grote plus punt is in deze branche, daar veel van de (mogelijke) toekomstige cliënten gebaat zijn bij een mediator die meer affiniteit en kennis heeft over de interculturele problematiek en manier van omgaan met- en bespreekbaar maken van  bepaalde en terugkerende onderwerpen.


Waar zijn jullie trots op?
Wij zijn vooral trots op het feit dat wij een droom hadden, een beeld van hoe wij ons toekomst met betrekking tot ons eigen praktijk voor ons zagen en stappen hebben gemaakt om van deze droom een realiteit te maken. Wij zijn recent gestart en hebben nog vele ideeën waar wij nog iets mee willen doen, maar wij hebben de eerste stappen gemaakt. Wij zijn niet alleen trots, maar dankbaar dat we in een positie zitten om dit ook te kunnen realiseren. 

Daarnaast zijn wij trots om een netwerk om ons heen te hebben, bestaande uit onze familie,  vrienden, kennissen en collega’s die ons steunen en motiveren. Hierdoor voelen en krijgen wij de energie om dagelijks 100% te geven.


Hoe zijn de taken onderling verdeeld? 
Qua karakter, eigenschappen en vaardigheden hebben we veel overeenkomsten. We streven er ook naar om ons te blijven ontwikkelen. Hierdoor vullen we elkaar ook goed aan. Wat betreft de taakverdeling, is Wenona degene die de meeste (nieuwe) ideeën heeft over de praktijk, invulling van hoe het eruit moet zien en over de toekomst. Wat betreft het uitvoerende gedeelte zijn we beiden mediators en coaches en zijn we beiden in staat om de trajecten te begeleiden. 

Wat is het meest bijzonder project/opdracht dat jullie hebben uitgevoerd?
De meest bijzondere opdrachten, betreffen tot heden de mediations. Om eerlijk te zijn, zijn al onze mediationtrajecten op hun eigen manier bijzonder. Dit komt, omdat de meeste mediationtrajecten ‘uitdagende’ zaken zijn. Partijen komen bij ons aan tafel wanneer de situatie er in principe uitzichtloos eruit ziet. Er is een conflict en ze komen er niet uit. Als ze bij ons aan tafel komen, is dit meestal de eerste keer in een lange tijd, dat ze elkaar fysiek hebben gezien. Ze kunnen niet meer op een normale manier met elkaar communiceren. Het is aan ons om de gesprekken zodanig te begeleiden dat zij weer met elkaar in gesprek gaan, met elkaar in gesprek blijven en uiteindelijk samen afspraken kunnen maken. 

Elk mediationtraject is anders, maar wat ze met elkaar gemeen hebben zijn de hoog oplopende emoties. Deze emoties moet je als mediator op een respectvolle manier kunnen kanaliseren, zodat partijen telkens weer terug kunnen komen naar het hoofdonderwerp. 

Hoe ziet jullie toekomst eruit? 
Wij hebben zowel als mediators als coaches veel kennis en vaardigheden die we met onze cliënten willen delen. Met betrekking tot mediation willen we landelijk trajecten kunnen begeleiden. Dit kan zowel persoonlijk als via beeldbellen. Voor ons is het belangrijk dat we als praktijk staan voor een goede service en goed resultaat. Wat betreft coaching hebben we veel ideeën en zullen we verschillende programma’s gaan aanbieden. Wij hebben veel op de planning staan, waar we erg enthousiast over zijn.

Wat is de belangrijkste les die jullie hebben geleerd?
Wij hebben geleerd dat als je iets wilt, het niet in je schoot wordt geworpen. Je moet ervoor vechten en 100% geven. Als je een idee hebt, moet je het goed vorm geven. Dit betekent een duidelijk plan hebben, niet uitstellen en in jezelf geloven. Last but not least…Hebben wij geleerd dat het heel belangrijk is om jezelf te omringen met mensen die jou naar een hoger plan brengen, in jouw dromen geloven en jou energie geven. 

Wat is jullie lijfspreuk? 
Wij geloven in een positieve mindset. De volgende lijfspreuken zijn hier ook op gebaseerd. 

1 IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT
2 WHEN LIFE GIVES YOU LEMONS, MAKE LEMONADE
3 LIFE ISN’T ABOUT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT’S ABOUT LEARNING HOW TO DANCE IN THE RAIN.

Hebben jullie nog een laatste shout-out voor de lezers?
Yes… Een shout-out naar iedereen die bezig is om de wereld een stukje mooier maken, Keep it going en een shout-out naar al onze cliënten en onze toekomstige cliënten.  


Connecten met Mediators & Coaches?
Website
Instagram
Email: info@mediatorsandcoaches.nl
Wenona 0627200859
Sylvie 0629354754

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten